DISCLAIMER

Algemeen

Het onderstaande is van toepassing op de hele website. Door de website te gebruiken stemt u in met deze disclaimer.


Privacy verklaring

U kunt deze website bezoeken zonder ons mee te delen wie u bent of enige informatie over uzelf te verschaffen. Wij verzamelen geen persoonlijke informatie via deze website. Deze website houdt echter wel door middel van een teller het aantal bezoekers bij, de websites waar zij van afkomstig zijn en via welke provider men toegang heeft tot het internet. De resultaten worden uitsluitend in geaggregeerde en in niet tot individuele personen herleidbare vorm gebruikt .


Uitsluiting van aansprakelijkheid

Alle informatie op deze webpagina is bedoeld voor persoonlijk gebruik. Aan de informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Wijzigingen en typefouten worden voorbehouden. Wij spannen ons in om de informatie op deze webpagina zo volledig en nauwkeurig mogelijk te laten zijn.

De auteur van deze website aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor schade op welke manier dan ook ontstaan door gebruik, onvolledigheid of onjuistheid van de aangeboden informatie op deze website.


Beschikbaarheid

De informatie en aanbevelingen op deze website kunnen zonder voorafgaande waarschuwing of kennisgeving worden gewijzigd. Wij spannen ons in om deze webpagina zo veel mogelijk beschikbaar te stellen, maar wij aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele gevolgen van (tijdelijke) niet-beschikbaarheid.


Auteursrechten en intellectuele eigendomsrechten

Het auteursrecht op deze website berust bij Roel Verschueren of bij derden waarnaar vanuit deze website wordt gelinkt. Deze webiste bevat, tenzij met uitdrukkelijke toestemming van de respectieve eigenaar van de informatie (tekst, beeld, documenten, audio, enz...), zelf geen inhoud van derden maar refereert er naar.

Voor alle andere content op deze website ligt het auteursrecht bij de eigenaar van de site en mag zonder zijn uitdrukkelijke toestemming niets worden overgenomen, onder welke vorm en naar welke informatiedrager dan ook. Vermenigvuldiging in wat voor vorm dan ook is alleen toegestaan na voorafgaande toestemming. Het staat andere websites echter vrij, via hyperlink, naar (bepaalde) pagina's van deze website verwijzen.

•     home         auteur         boeken         columns         kolumnen deutsch         contact     •