Het overbodige museum...

Stel u eens voor: Annemans, Van Hecke en De Winter zitten samen in een Volkswagen Phaeton. Pas op… ik ken het humorgehalte van deze veronderstelling, want ten eerste zouden deze drie Vlaamse politici al lang niet meer samen in dezelfde auto willen zitten, laat staan een Volkswagen Phaeton. Maar goed, ze rijden weg van een partijbijeenkomst en beslissen, met goed recht, nog een bar te bezoeken die gekend staat als een tent waar in hoofdzaak mannen bijeenkomen. Volgens alle getuigen zijn de drie heren totaal nuchter als ze de partijbijeenkomst verlaten. Ze zijn trouwens op weg naar een van de moeders van de drie die toevallig haar negentigste verjaardag viert. Ze rijden geen 70, zoals de wegcode in die bepaalde straat bepaalt, maar 160 km/h en rammen vervolgens een verkeers- en bewegwijzeringsbord, rijden met het linkervoorwiel in de berm, waarna de auto spint en een betonpijler en een brandkraan raakt. Tenslotte slaagt de auto meerdere malen over de kop, om haaks op de rijrichting tot stilstand te komen.

Alle drie zijn zwaar gewond, worden naar het hospitaal overgebracht en overlijden.


Deze verhoopte fictie scoort nog geen fractie van de impact die de realiteit rond Jörg Haider in Oostenrijk wordt toegeschreven. Jörg, de rechts-populistische politicus uit Karinthië (officieel is hij minister-president van de deelstaat) sterft zoals het onze drie Vlaams Belangers had kunnen overkomen. Mocht hetzelfde zijn gebeurd met onze drie Vlaamse rechtspopulisten, hadden ze waarschijnlijk van Haider hetzelfde telegram ontvangen als De Winter Haider’s familie heeft gestuurd: “Hij was een voorbeeld en een rolmodel van de moderne, hedendaagse succesvolle rechtsnationale politicus”. Hij kreeg een staatsbegrafenis “op provinciaal niveau”. Extra treinen, verkeersvrije stad, rechtstreekse tv-uitzending, alles werd in Oostenrijk in het werk gesteld om deze “staatsman” met de juiste honneurs te begraven.

Omdat hij op 11 oktober 2008 is overleden, wordt op 11 oktober 2009 een Jörg Haider museum geopend in Klagenfurt. Het heet een “privaat” museum te zijn, waar de man als privaat persoon wordt toegelicht. Ik kan me voorstellen dat daar niet noodzakelijk elk aspect wordt belicht wat op Wiki wordt weergegeven, maar daar ligt geen rechts-nationaalsocialist in Oostenrijk van wakker.


Een van de “privaat” stukken die in het museum een plaatsje krijgt is de Volkswagen Phaeton. Zijn bloedtest waaruit blijkt dat hij 1,8 pro mille scoorde toen hij overleed zal waarschijnlijk in het museum niet terug te vinden zijn.

Het immense verschil tussen onze drie Vlaams-Belangers en Jörg Haider is en blijft natuurlijk, dat onze kompanen uit Vlaanderen nog nooit aan een regering hebben deelgenomen, en dus ook niet de status hebben die een Jörg Haider (niet noodzakelijk terecht) in Oostenrijk heeft verworven.

Maar alleen al de idee, dat Annemans, Van Hecke en De Winter samen in een Volkswagen Phaeton onderweg zouden kunnen zijn….

Roel Verschueren, Wenen 22 juli 2009