Uitgever Van Halewyck wil geld verdienen op kap van slachtoffers seksueel misbruik.


We kennen de uitgeverij die door de kerk wordt gefinancierd. Van Halewyck. Schrijf iets positiefs over het instituut en de uitgever heeft geld. Hij heeft zelfs geld om diegenen te financieren die willen bewijzen dat tegen de kerk een systematische hetze is ontstaan en dat de “Staat” het fout heeft. Justitie is fout, de slachtoffers zijn fout, de uitspraak is fout, de bewijzen zijn fout, de hele wereld is tegen hen.


Ook slachtoffers groeien in het proberen begrijpen van wat pedofielen drijft. Wat aan de basis ligt van hun probleem, hoe we zelf met onze kinderen omgaan en proberen ergens een vorm van bescherming te geven die nuttig is, niet belerend, maar helpt.

Pedoseksualiteit verdient meer onderzoek. Naarmate ik me meer met de materie bezig houd, doe ik pogingen om proberen te begrijpen wat deze mensen maakt tot wat ze zijn. Waar de drang vandaan komt, wanneer het moment is dat ze toegrijpen, hoe ze daarmee omgaan en zichzelf proberen ervan te overtuigen dat ze geen grens hebben overschreden, dat deze houding mogelijk is, dit gedrag verklaarbaar, de gevolgen beheersbaar. Inzicht krijgen in wat mensen drijft, is de enige weg om opnieuw in evenwicht te komen met zichzelf. Vooral als je slachtoffer bent.


Zo niet echter met de correct veroordeelde pedofiel Roger Huyghe. Voormalig broeder-directeur van de instelling voor mensen met een fysieke handicap. Tordale in Turnhout.

Hij zat tien jaar in de cel en schreeuwt zijn onschuld uit. Er zijn inderdaad daders die nooit zullen toegeven, ook niet na het uitzitten van hun straf, niet nadat een rechtbank besliste dat voldoende bewijzen aanwezig waren voor het oordeel dat hem niet zint. Dit zijn mensen die we kennen, die hulp nodig hebben om tot het juiste inzicht te komen, en moeten opgevangen worden, door wie dan ook.


Dat veroordeelde pedofielen hun onschuld staande houden is niet uitzonderlijk. De zaak zorgde destijds voor heel wat beroering. Twee betrokkenen van toen, procureur des Konings Jean-Marie Berkvens en destijds advocaat van de slachtoffers Renaat Landuyt zijn categoriek. Van een gerechtelijke dwaling is hier geen sprake en het Brugse gerecht deed zijn werk.


Pedofielen zijn complex. Zowel in de jaren voor ze worden ontdekt en zich schuil houden, als in de jaren nadat ze werden ontdekt en veroordeeld en dan plots van de daken roepen dat ze zelf slachtoffer zijn geworden. De wereld op zijn kop. En het echte probleem is dat die man vandaag opnieuw op vrije voeten leeft, in de absolute overtuiging dat hij niets heeft misdaan, niemand heeft aangerand, justitie en de hele maatschappij hem niet begrijpt, en hij... slachtoffer is. En dat is dan de basis voor een nieuw boek.


Van Halewyck... geld maken op de kap van slachtoffers is niet zeer Christelijk.

We kennen wel een paar gezinnen die door jullie auteur werden vernietigd. Winst gewoon doorstorten.


En voor wie eraan twijfelt dat pedofiel negationisme niet bestaat: een les in wat slachtoffers ook na de veroordeling van de dader te wachten staat.


Roel Verscheuren, Wenen 20 juni 2012